HINNASTO

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT SEKÄ YKSITYISTILAISUUDET 37,80€ /h 

KOTIPALVELUT, 80 VUOTTA TÄYTTÄNEET 25€ /h

+ 0,30€/km


KOTIPALVELUN TUKIPALVELUT, Siun Soten alue 

30,48 € /h  alv 0%


MATKAN LASKUTTAMINEN:

TYÖMATKA ON TYÖAIKAA. POHJOIS-SAVON ALUEEN ASIAKASKÄYNTIEN  MATKAKULU LASKUTETAAN PAAKKILASTA ETEENPÄIN JA POHJOIS-KARJALAN ASIAKASKÄYNTIEN MATKAKULU LASKUTETAAN OUTOKUMMUN KESKUSTASTA ETEENPÄIN

ESIM. ASIAKAS TILAA PALVELUN RIISTAVEDELLE, NIIN MATKA LASKUTETAAN PAAKKILA-RIISTAVESI VÄLILLE. JOS ASIAKAS TILAA PALVELUN POLVIJÄRVELLE, NIIN MATKA LASKUTETAAN OUTOKUMMUN KESKUSTA-POLVIJÄRVI VÄLILTÄ. ASIAKAS EI SIIS MAKSA MATKAKULUJA OUTOKUMMUSTA RIISTAVEDELLE.

KÄYTÖSSÄ ON AINOASTAAN PAPERILASKUTUS JA ASIAKAS LASKUTETAAN VASTA TEHDYN TYÖN JÄLKEEN. ERÄPÄIVÄ VOIDAAN LAITTAA ASIAKKAAN TOIVEIDEN MUKAISESTI. MUUSSA TAPAUKSESSA ERÄPÄIVÄ ON 2-3vk KÄYNNIN JÄLKEEN.


Hygienia ja allergia syistä siirrymme käyttämään asiakkaiden omia siivousvälineitä. 

Sopimusehdot

Palvelun peruutus tulee tehdä palvelua edeltävänä päivänä klo 14 mennessä, tällöin asiakkaalle ei synny kustannuksia. 

Mikäli asiakas luovuttaa Pietalle avaimet, kirjataan se tähän sopimukseen. Jos asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet, kuinka hälyttimen saa pois päältä työn tekemisen ajaksi. Mikäli koodia ja ohjeita ei ilmoiteta, Pietta ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta hälytyksestä aiheutuneita kustannuksia. Mikäli asiakas ei luovuta avainta, on hän velvollinen huolehtimaan työntekijän sisäänpääsyn sovittuna aikana. Jos kotipalvelua ei voida hoitaa, veloitetaan asiakkaalta varatun kotipalvelun hinta kokonaan. (esim. jos asiakas ei peruuta sovittua kotipalvelua tai jos työntekijä ei pääse asuntoon sisään)

Jos palveluntuottaja sairastuu, niin asiakkaan kanssa sovitaan uusi aika siten, kuin se sopii molemmille osapuolille. Pietalla ei ole sijaistamisen mahdollisuutta kotipalvelussa.

Laskutus tapahtuu SLP Group Oy:n (y-tunnus 2485076-3) UKKO.fi-laskutuspalvelun kautta. UKKO.fi-laskutuspalveluun sisältyy kattava tapaturma- ja toiminnan vastuuvakuutus vakuutusyhtiö IF:ssä

Tämän sopimuksen allekirjoittaneella on vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. Pietta ei tee mitään mikä kuuluu lähi- ja sairaanhoitajan luvanvaraiseen toimintaan kuten lääkkeiden jako/annostelu. Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen informaation takia, tätä ei korvata. 

SLP Group Oy / UKKO.fi-laskutuspalvelu ei ole osapuolena tässä sopimuksessa, eikä Pietta ole osakkaana tai työsuhteessa SLP Group Oy:ssä. UKKO.fi-laskutuspalvelu tarjoaa Pietalle ainoastaan laskutus- ja palkanlaskentapalvelun. UKKO.fi-laskutuspalvelu huolehtii Pietan ennakonpidätyksen ja arvonlisäveron tilityksestä. UKKO.fi-laskutuspalvelu huolehtii laskutuspalvelun tietosuojasta ja teknisestä suojaamisesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Pietta vastaa omasta asiakasrekisteristään rekisterinpitäjänä, sekä rekisterin tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. UKKO.fi-laskutuspalvelu voi luovuttaa tietoja palveluntarjoajille, esimerkiksi perintätoimistolle, jotka käsittelevät henkilötietoja. UKKO.fi-laskutuspalvelun lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti. Tietoja ei luovuteta muille organisaatioille kaupallisiin tarkoituksiin. Pietta pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ja yrityksellä on velvollisuus huolehtia asiakkaiden tiedottamisesta ennen seuraavaa laskutettavaa palvelu kertaa, mikäli palvelusopimukseen tulee muutoksia. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.