Yksityiset tukipalvelutuottajat - siunsote.fi 

"Tukipalvelurekisterissä oleva palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain 19 § mukaisia tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.
Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä. Tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut."MATKAN LASKUTTAMINEN:

TYÖMATKA ON TYÖAIKAA. 

POHJOIS-SAVON ALUEEN ASIAKASKÄYNTIEN  MATKAKULU LASKUTETAAN PAAKKILASTA ETEENPÄIN JA POHJOIS-KARJALAN ASIAKASKÄYNTIEN MATKAKULU LASKUTETAAN OUTOKUMMUN KESKUSTASTA ETEENPÄIN

ESIM. ASIAKAS TILAA PALVELUN RIISTAVEDELLE, NIIN MATKA LASKUTETAAN PAAKKILA-RIISTAVESI VÄLILLE. JOS ASIAKAS TILAA PALVELUN POLVIJÄRVELLE, NIIN MATKA LASKUTETAAN OUTOKUMMUN KESKUSTA-POLVIJÄRVI VÄLILTÄ. 

ASIAKAS EI SIIS MAKSA MATKAKULUJA OUTOKUMMUSTA RIISTAVEDELLE.

KÄYTÖSSÄ ON AINOASTAAN PAPERILASKUTUS JA ASIAKAS LASKUTETAAN VASTA TEHDYN TYÖN JÄLKEEN. ERÄPÄIVÄ VOIDAAN LAITTAA ASIAKKAAN TOIVEIDEN MUKAISESTI. MUUSSA TAPAUKSESSA ERÄPÄIVÄ ON 2-3vk KÄYNNIN JÄLKEEN.


Kotipalvelu, asiakkaan tiloissa 

Siivoukset, vaatehuolto, ruoanvalmistus, peseytymisessä avustaminen, lastenhoito, lemmikinhoito, kodin tekstiilien vaihtaminen, ikkunoidenpesu tai muu asiakkaan tarvitsema apu.  Yksityistilaisuuksissa emännöinti/siivous/ruoanvalmistus ja tarjoilu.

40€ / h

Kotipalvelu eläkeläiset ja omaishoitajat

30€ / h

TUKIPALVELUIHIN OIKEUTTAVAT KUNNAT  SIUNSOTEN ALUEELLA: Outokumpu, Liperi, Joensuu, Polvijärvi , Heinävesi

Kotipalvelun tukipalvelu 

ALV 0% 

30,40€ / h 

Matkakulu

0,30 € / km

HUOM!  Muistathan että sinulla on käytettävissä kotitalousvähennys -60%, kotipalvelun tukipalvelut ovat myös kotitalousvähennys kelpoisia.