NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS ON NEUROPSYKIATRISTA KUNTOUTUSTA. VALMENTAJA , COACH, HOITAJA, OHJAAJA, KUNTOUTTAJA, SAMA HENKILÖ MONELLA ERI NIMELLÄ. 

NEUROPSYKIATRIA ON OPPI NIISTÄ PSYYKKISISTÄ  HÄIRIÖISTÄ, JOITA AIVOJEN VAURIO, KEHITYSHÄIRIÖ  TAI MUU POIKKEAVA TOIMINTA AIHEUTTAA MIELEEN, KOGNITIOON, EMOOTIOIHIN JA KÄYTTÄYTYMISEEN.

NEUROPSYKIATRISESSA KUNTOUTUKSESSA TUETAAN ASIAKASTA LÖYTÄMÄÄN HÄNEN OMAT KEINONSA JA VOIMAVARANSA KOHTI OMAA OSAAMISTAAN, ERILAISIA MENETELMIÄ KÄYTTÄEN.

ASIAKKAAN KANSSA POHDITAAN mm. SISÄISTEN  ESTEIDEN POISTAMISTA TOIMINTAKYVYN PARANTAMISEKSI. TÄLLAISIA ESTEITÄ ON REPIVÄT JA RAJOITTAVAT USKOMUKSET, KEHNOT TOIMINTATAVAT, HANKALAT MIELIKUVAT TAI VÄÄRISTÄVÄ SISÄINEN PUHE.

ASIAKASKÄYNTIEN SISÄLTÖ MUODOSTUU YKSILÖLLISESTI.

ESIMERKKEJÄ TAPAAMISESTA:

HARJOITELLAAN TUNNETAITOJA, VUOROVAIKUTUSTA, KESKITTYMISTÄ, OHJEIDEN NOUDATTAMISTA, REILUJA PELISÄÄNTÖJÄ, SEKÄ PETTYMYKSIÄ

PERHEILLE ETSITÄÄN UUSIA KEINOJA JA TOIMINTAMALLEJA ARKEEN

ASIAKKAAN TUKEMINEN LÄÄKÄRISSÄ, NEUVOLASSA, POLIISILAITOKSELLA yms. ASIOIDESSA.

KÄYDÄÄN ULKOILEMASSA JA HARRASTAMASSA

KÄYNTI VOIDAAN MYÖS TOTEUTTAA ASIAKKAAN  VALITSEMASSA PAIKASSA KUTEN LUONNOSSA, KIRJASTOSSA, RAUHALLISESSA KAHVILASSA TAI  MUUSSA ITSELLE TÄRKEÄSSÄ PAIKASSA.

"Pienessä terhossa on jo suuri tammi, kun se vaan saa oikeanlaista tukea, ravintoa ja valoa, se itse kasvaa tammeksi"

- Tammenterhon tarinoita

KUNTOUTUKSEEN SAA OSALLISTUA MYÖS ILMAN LÄHETETTÄ TAI DIAGNOOSIA, MIKÄLI TARVITSEE TUKEA ARJEN TOIMINTOIHIN TAI MUIHIN MIELTÄ ASKARRUTTAVIIN ASIOIHIN. 

ADHD JA ADD

AUTISMI

AIVOVAMMAKUNTOUTUJAT

TOURETTE

PERSOONALLISUUSHÄIRIÖT 

OCD

SKITSOFRENIA

PERHETYÖSKENTELY

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT 

PÄIHDEKUNTOUTUJAT 

Hinnasto

Neuropsykiatrinen valmennus

30€ / h

Työskentelen tällä hetkellä Tervassalon päihdeklinikalla, josta valmistun mielenterveys- ja päihdepuolen hoitajaksi. Suoritan samalla neuropsykiatrisen valmentajan- ja lyhytterapeutin opintoja.