NEPSY VALMENNUS


NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS ON NEUROPSYKIATRISTA KUNTOUTUSTA. 

VALMENTAJA , COACH, HOITAJA, OHJAAJA, KUNTOUTTAJA, SAMA HENKILÖ MONELLA ERI NIMELLÄ. 

NEUROPSYKIATRIA ON OPPI NIISTÄ PSYYKKISISTÄ  HÄIRIÖISTÄ, JOITA AIVOJEN VAURIO TAI POIKKEAVA TOIMINTA AIHEUTTAA MIELEEN, KOGNITIOON, EMOOTIOIHIN JA KÄYTTÄYTYMISEEN.

NEUROPSYKIATRISESSA KUNTOUTUKSESSA TUETAAN ASIAKASTA LÖYTÄMÄÄN HÄNEN OMAT KEINONSA JA VOIMAVARANSA KOHTI OMAA OSAAMISTAAN, ERILAISIA MENETELMIÄ KÄYTTÄEN.

ASIAKKAAN KANSSA POHDITAAN mm. SISÄISTEN  ESTEIDEN POISTAMISTA TOIMINTAKYVYN PARANTAMISEKSI. TÄLLAISIA ESTEITÄ ON REPIVÄT JA RAJOITTAVAT USKOMUKSET, KEHNOT TOIMINTATAVAT, HANKALAT MIELIKUVAT TAI VÄÄRISTÄVÄ SISÄINEN PUHE.

ASIAKASKÄYNTIEN SISÄLTÖ MUODOSTUU YKSILÖLLISESTI.

ESIMERKKEJÄ TAPAAMISESTA:

HARJOITELLAAN TUNNETAITOJA, VUOROVAIKUTUSTA, KESKITTYMISTÄ, OHJEIDEN NOUDATTAMISTA, REILUJA PELISÄÄNTÖJÄ, SEKÄ PETTYMYKSIÄ

PERHEILLE ETSITÄÄN UUSIA KEINOJA JA TOIMINTAMALLEJA ARKEEN

ASIAKKAAN TUKEMINEN LÄÄKÄRISSÄ, NEUVOLASSA, POLIISILAITOKSELLA yms. ASIOIDESSA.

KÄYDÄÄN ULKOILEMASSA JA HARRASTAMASSA

KÄYNTI VOIDAAN MYÖS TOTEUTTAA ASIAKKAAN  VALITSEMASSA PAIKASSA KUTEN LUONNOSSA, KIRJASTOSSA, RAUHALLISESSA KAHVILASSA TAI  MUUSSA ITSELLE TÄRKEÄSSÄ PAIKASSA.

"Pienessä terhossa on jo suuri tammi, kun se vaan saa oikeanlaista tukea, ravintoa ja valoa, se itse kasvaa tammeksi"

- Tammenterhon tarinoita

KUNTOUTUKSEEN SAA OSALLISTUA MYÖS ILMAN LÄHETETTÄ TAI DIAGNOOSIA, MIKÄLI TARVITSEE TUKEA ARJEN TOIMINTOIHIN TAI MUIHIN MIELTÄ ASKARRUTTAVIIN ASIOIHIN. 

ADHD JA ADD

AUTISMI

AIVOVAMMAKUNTOUTUJAT

TOURETTE

PERSOONALLISUUSHÄIRIÖT 

OCD

SKITSOFRENIA

PERHETYÖSKENTELY

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT 

PÄIHDEKUNTOUTUJAT 

NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS                                 90€ /h

VALMENNUS TEHDÄÄN OPISKELIJATYÖNÄ -50% HINNASTA

OPISKELIJA TYÖSTÄ EI TULE KIRJAUSTA KANTA JÄRJESTELMÄÄN

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ JA KANTA YHTEYS TULEE KÄYTTÖÖN KESÄLLÄ 2025

Palveluihin on mahdollista saada maksusitoumus hyvinvointialueilta / sosiaalitoimesta tai vakuutusyhtiöltä. Tapaamiset järjestetään etäyhteydellä tai asiakkaan kotona/valitsemassa paikassa, kun teemme toiminnallisia harjoituksia.

Etäyhteydellä voin tavoittaa myös asiakkaat ketkä ovat toisilla paikkakunnilla itseeni nähden, tai eivät liikuntarajoitteisuuden- tai muun syyn vuoksi voi harjoittaa lähitapaamisia.

Hinnat sisältävät alv 24% , sekä asiakkaiden harjoittelu materiaalit, jota käytämme työskentelyssä.


Neuropsykiatrinen valmentaja ei ole itsenäinen ammattinimike, eikä sillä ole Valviran tai Opetushallituksen nimikesuojausta, neuropsykiatrinen valmentaja koulutus on jatkokoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla työskenteleville. Valmentaja saa valmistumisen jälkeen todistuksen suoritetuista opinnoista, jonka asiakas voi halutessaan pyytää nähtäväksi. On esitetty, että 2024 vuonna tulee palveluntuottajien ottaa käyttöön potilastietorekisteri kanta yhteydellä ja nämä saa käyttöönsä vain Sote- rekistereihin hyväksytyt sote-alan ammattihenkilöt.